Szállítás 16360 Ft -tól ingyenes

Adatvédelmi nyilatkozat

A EXPORT TEAM s.r.o., Bodická ulica 162/2, Liptovský Mikuláš, 031 01, Slovakia, Azonosító szám: 50 314 319 , EU adószám: 2120275817 ("Mr.Bacteria") társaság, a www.mrbacteria.hu internetes üzlet üzemeltetője kijelenti, hogy minden személyes adatot (a továbbiakban csak „adatok") szigorúan bizalmasnak tart, és azokat a személyes adatkezelés területén érvényes törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

Az Ön személyes adatainak biztonsága számunkra prioritás. Ezért szentelünk kellő figyelmet a személyes adatok kezelésének és védelmének. A jelen Személyes Adatok Feldolgozásának Alapelveiben ("Alapelvek") Önt tájékoztatni szeretnénk arról, hogy Önről milyen személyes adatok gyűjtése történik, és ezeket a továbbiakban miként használjuk fel.

 1.    Személyes adatok és feldolgozásuk
1.1.  A személyes adatok kategóriái

Attól függően, hogy Ön melyik szolgáltatásainkat veszi igénybe, különböző adatokat gyűjtünk.

Amennyiben nálunk vásárol, a következő adatokat gyűjtjük:

Név és kapcsolattartás adatai, keresztnév és családnév, e-mail cím, levelezési cím, számlázási cím, telefonszám, bankkapcsolat, fizetési adatok.

A szerződés megkötése alapján keletkezett adatok – megvásárolt termékek, ügyfél-szegmens, a nyújtott szolgáltatások terjedelme

Amennyiben marketing üzeneteket fogad tőlünk, a következő adatokat gyűjtjük:

Név és kapcsolati adatok - e-mail cím és keresztnév.

Demográfiai adatok - ország.

Továbbá a következő személyes adatokat dolgozzuk fel:

A Mr.Bacteria és az ügyfél közötti kommunikációból származó adatok

A Mr.Bacteria által kezelt honlapokon tanúsított viselkedésről készült felvételek

 1.2.  A személyes adatfeldolgozás céljai

Szolgáltatások nyújtása és azok javítása. Annak érdekében, hogy a felkínált szolgáltatásainkat az Ön minél nagyobb megelégedésére nyújthassuk és javíthassuk, feldolgozzuk az Ön személyes adatait. Konkrétan ide tartoznak:

Az áru vagy szolgáltatás megrendelésének feldolgozása, akár honlapunkon, mobil alkalmazáson, vagy vevőszolgálati telefonvonalon keresztül. A törvényi indok ebben az esetben az, hogy ez az adásvételi, ill. a szerződés teljesítéséhez, egyes kiválasztott adatoknál pedig a jogi kötelezettségek teljesítéséhez (pl. számviteli bizonylatok) elengedhetetlen.

Figyelemfelhívás áruk elérhetőségére. Abban az esetben, ha valamilyen áru elérhetőségének figyelését kéri, személyes adatait az Ön beleegyezése alapján dolgozzuk fel.

Ügyféltámogatás. Az ügyfélszolgálat és az adásvételi szerződés vagy a szerződés esetleges teljesítési problémáinak kiküszöbölése céljából , az Ön személyes adatait ezen szerződések szükséges teljesítése alapján dolgozzuk fel.

Kommunikáció. Az összegyűjtött adatokat az Önnel történő kommunikáció és annak egyedi hozzáigazítása céljából használjuk fel. Például Önnel kapcsolatot teremthetünk telefonon, e-mailben, vagy egyéb módon azért, hogy emlékeztessük, hogy az áru ott van az online kosárban, segítsünk Önnek a megrendelés befejezésében, közöljük Önnek a kérésének, megrendelésének vagy reklamációjának aktuális állapotát, vagy Öntől új információt szerezzünk ahhoz, vagy figyelmeztessük arra, hogy fiókja aktív állapotának megőrzéséhez bizonyos lépéseket kell megtennie.

A szolgáltatások javítása. Az adatokat a szolgáltatások és a rendszerek folyamatos javításához használjuk fel, beleértve az új funkciók hozzáadását és egyidejűleg, összesített elemzés és business inteligence alapján tájékozott döntéshozatal érdekében, mindezt pedig jogos érdekünk alapján, amely a vállalkozás szabadságából ered, valamint szükséges a felkínált szolgáltatások javítására az üzleti versenyben történő sikerének elérése céljából. Ahhoz, hogy az Ön jogai és érdekei számára megfelelő védelmet biztosítsunk, a felújítási célokra anonimizált személyes adatokat használunk.

Biztonságvédelem és vitás kérdések rendezése. Az adatokat jogos érdekből is feldolgozhatjuk, amely rendszereink és ügyfeleink védelmében, a csalások észlelésében és megelőzésében, a jogviták rendezésében és megállapodásaink érvényesítésében rejlik, jogos érdek alapján.

Marketingajánlat.

Üzleti közlemény

Az Ön által vásárolt termékekhez Önnek a megvásárolt termékhez hasonló termékről üzleti értesítőt küldünk.

Ezek az üzleti tájékoztatók mindig visszautasíthatók, a mindegyik e-mailben megtalálható leiratkozási hivatkozás alkalmazásával.

Abban az esetben, amennyiben az üzleti értesítő küldéséről leiratkozik, az Ön elektronikus elérhetőségeit továbbá erre nem fogjuk használni. Csak akkor kezdjük ennek ismételt használatát, amennyiben újra regisztrál, vagy ezt kifejezetten kérni fogja.

Az Önnél megjelenő marketing ajánlatok kiválasztása történhet további információk alapján, melyeket Önről az idők során az elérhetőségi, demográfiai adatok, a kedvenc tételek és termékeink, valamint weboldalaink használati adatai ( IP-cím, az Ön böngészője nyújtotta adatok, a kattintásokról, a megjelenített üzleti közleményekről, valamint a meglátogatott termékekről szóló adatok) alapján szereztünk. Nem végzünk teljesen automatizált adatfeldolgozást, mely Önre nézve jogi következményekkel járhatna.

Amennyiben Ön nem az ügyfelünk, az adatokat az Ön beleegyezése alapján dolgozzuk fel.

Ezen feldolgozásokkal szemben Ön bármikor jogosult térítésmentes kifogás benyújtására. Az elérhetőségi adatok e dokumentum végén találhatók.

 1.3.  Személyes adatok átadása harmadik feleknek

Személyes adatait a harmadik félnek csak akkor adjuk át, vagy más módon közvetítjük, amennyiben ez az adásvételi szerződés, a  szerződés teljesítése keretében, jogos érdek alapján feltétlenül szükséges, vagy ha ehhez előzetes belegyezését adta.

a) leányvállalatainknak és feldolgozóknak, az adásvételi szerződés vagy a  szerződés teljesítése alapján, belső folyamatok és eljárások lefolytatásához

b) hitelkártya kibocsátó társaságoknak, fizetési szolgáltató társaságoknak, fizetések feldolgozása végett, valamint bankoknak, az Ön megrendelése okán, az értékesítési szerződés teljesítése alapján

c) fuvarozóknak, az Ön által megrendelt termékek vagy szolgáltatások leszállítása és reklamációs ügyintézés végett, beleértve a szerződéstől való elállást is

d) partnereinknek, azon a hűségprogramokkal kapcsolatban, amelyekhez Ön csatlakozik

e) egyéb más szolgáltatóknak, az adatfeldolgozásba bevont harmadik feleknek;

f) harmadik feleknek, pl. jogi képviselőknek, bíróságoknak, végrehajtás vagy valamilyen szerződés Önnel történő megkötése véget;

g) hatóságoknak (pl. rendőrség)

h) az ügyfelek között felméréseket végző harmadik feleknek

Amennyiben a harmadik felek jogos érdekükben használják az adatokat, az ilyen adatfeldolgozásért az adatgazda nem visel felelősséget. Ezen adatfeldolgozásokat az érintett társaságok és személyek személyes adatfeldolgozási alapelvei szabályozzák.

 2.    Személyes adatok biztosítása és adatmegőrzés ideje
2.1.  A személyes adatok biztosítása

a) Weboldalainkat és a többi rendszert, az Ön adatainak elvesztése, illetéktelen személyek azokhoz való hozzáférése, valamint azok megváltoztatása vagy terjesztése ellen, műszaki és szervezési intézkedésekkel biztosítjuk,

b) Az adatfeldolgozóinktól megköveteljük annak bizonyítását, hogy rendszereik megfelelnek a GDPR rendelkezéseinek.

2.2.  Adatfeldolgozási idő

A személyes adatokat feldolgozzuk és megőrizzük

az adásvételi szerződésből eredő összes jog és kötelezettség biztosításához feltétlenül szükséges időtartamra

a garanciaidő lejárta utáni 1 évig, az esetleges viták rendezése végett

arra az időtartamra, amelyre a Mr.Bacteria, mint adatkezelő, az általánosan kötelező jogi előírások szerint, köteles megőrizni. A számviteli okmányokat, pl. az Export team s.r.o. által kiállított számlákat, a törvénynek megfelelően, 10 éves időtartamra őrizzük meg.

Az áru elérhetőségéről szóló értesítéssel történő jóváhagyás az elérhetőségről szóló információ elküldéséig, de legfeljebb 1 évig, vagy a jóváhagyás visszavonásáig marad érvényben.

A marketingajánlatokkal való egyetértés 4 évig vagy a visszavonásáig érvényes

Értékelés 6 év

Segítség igénylése 10 év

Kommunikáció 2 év

A többi esetben a feldolgozási idő az adatfeldolgozás céljából következik, vagy a személyes adatvédelmi jogszabályok által van meghatározva.

3.   Az adatalanyok jogai

a) Amennyiben az Ön személyes adatait dolgozzuk fel, személyes adatai feldolgozásáról bármikor ingyenes tájékoztatást kérhet.

b)  Abban az esetben, amennyiben úgy véli, hogy a személyes adatok feldolgozása sérti az Ön személyes adatainak védelmét és a személyes adatok védelemének törvény által meghatározott feltételeit, magyarázatot kérhet, kérheti az így keletkezett állapot megszüntetését, valamint elsősorban kérheti a személyes adatainak korrekcióját, kiegészítését, megsemmisítését vagy blokkolását.

c) Ha jogát gyakorolni szeretné, forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz . Ezenkívül felveheti a kapcsolatot a Nemzeti Adatvédelmi és Infotmációszabadság Hatósággal.

d) Személyes adatainak feldolgozásához adott beleegyezését bármikor visszavonhatja. Amennyiben személyes adatainak feldolgozásához adott beleegyezését visszavonja, személyes adatait kitöröljük vagy anonimizáljuk; ez azonban nem vonatkozik azon személyes adatokra, melyekre a Mr.Bacterianak törvényben előírt kötelezettségei teljesítéséhez (pl. már leadott rendelések ügyintézése), vagy jogos érdekeinek védelméhez szükségesek. A személyes adatok megsemmisítése abban az esetben is megtörténik, amennyiben a személyes adatokra az adott célhoz nem lesz szükség, vagy ha az Ön személyes adatainak tárolása más, törvény által előírt okból nem megengedett.

4.   Keressen bennünket!

Ha a jelen Alapelvekkel kapcsolatban bármilyen kérdése, megjegyzése vagy kérelme van, keressen bennünket a jelen Alapelvek láblécén feltüntetett címen, a vevőszolgálat telefonján.

Adatvédelmi tisztviselő:  info@mrbacteria.eu

Kapcsolat: European distribution, logistic and customer service center

Export team s.r.o.

Bodická ulica 162/2

Liptovský Mikuláš

031 01

Slovakia

Ügyfélszolgálat: +421 907 840 000  vagy  info@mrbacteria.eu

5.   Hatályosság

A jelen Adatvédelmi Alapelvek 2020.7.1.-től érvényesek.